• ผู้ขาย : คุณสวัสดิ์ จันทร์ชูผล
  • " ความรู้สีกที่ขายบ้านได้ ดีใจที่บริษัทช่วยเหลือดีมาก ทำให้เราปลดหนี้ได้ ภูมิใจมากที่ใช้บริการโอกาสหน้าถ้ามีก็จะใช้บริการอีก "
  • ปิดการขายโดย อคิราย์ อุบลระพงษ์
  • ผู้ขาย : คุณปรีชา ดีวัน
  • " บริการดี และดูแลลูกค้าดี เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือได้ สามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลาและหาข้อมูลให้เมื่อติดปัญหา "
  • ปิดการขายโดย ธมน มิตรธนสาร
  • ผู้ซื้อ : คุณนริศรา ศรีอักษร
  • " รวดเร็วให้ข้อมูลที่ดี มี Service mind ที่ดี ราคาคุ้มค่าและได้เห็นทรัพย์สินก่อนการซื้อขายอย่างครบถ้วน มีความรู้ด้านอสังหาเป็นอย่างดีให้คำปรึกษษได้ดีทั้งในเรื่องของสินเชื่อได้ "
  • ปิดการขายโดย ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล
  Copyright © 2014 Wish Property Co.,Ltd. All Rights Reserved.