“ อบรมพัฒนาสินเชื่อ UOB 2018 ”
ทางธนาคาร UOB มาให้ความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อของทางธนาคาร เงื่อนไขของ ธนาคาร มาบอกถึงจุดเด่นของสินเชื่อและความแตกต่าง รวมถึงร่วมสนุกในการตอบคำถามและได้รับของรางวัลให้กับทีมงาน Wishproperty 
  Copyright © 2014 Wish Property Co.,Ltd. All Rights Reserved.