“ อบรมพัฒนาความรู้ในหัวข้อ เทคนิคการถ่ายรูป 2018 ”
อบรมพัฒนาความรู้ในหัวข้อ เทคนิคการถ่ายรูป โดยมีหัวหน้าทีมคนเก่ง คุณทรงชัย (เฮง) มาให้ความรู้เพิ่มเติมในการถ่ายรูป การจัดสถานที่ในการถ่ายรูป รวมถึงเทคนิคการแต่งรูป เพื่อให้ทีมงาน Wishproperty ได้นำเทคนิคไปใช้พัฒนาศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
  Copyright © 2014 Wish Property Co.,Ltd. All Rights Reserved.