“ New Year Party 2018 ”
กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่กับครอบครัว Wishproperty มีการจับของรางวัล มอบรางวัล มีกิจกรรมการเล่นเกมส์ รวมถึงประกวดชุดแฟนซี กับตรีมงานแฟนซี
  Copyright © 2014 Wish Property Co.,Ltd. All Rights Reserved.